International Art Fes in Tachikawa

International Art Fes in Tachikawa

Tsuyoshi Goto
Kiyoshi Koizumi
Takashi Yokoe
Masato Nakagawa
Ichiro Yamagami
Takuyoshi Ito
Takashi Okita
Kazuya Isayama
Kenji Shigei
Gaku Kato
Naomi Gunma
Nami Goto
Keiji Matsuki
Toshihumi Urata

 

2001.11.13-18/Tokyo Tachikawa